1.Phương thức thanh toán tại công ty dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi

Sau khi giao hàng cho bên mua và được chấp nhận thanh toán thì bên bán có thể nhận tiền hàng theo nhiều phương thức khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm, thỏa thuận giữa hai bên mà lựa chọn phương thức thanh toán cho phù hợp. Hiện nay các doanh nghiệp thương mại thường áp dụng các phương thức thanh toán sau:

– Phương thức thanh toán theo từng tháng

– Phương thức thanh toán theo từng quý hoặc năm

Chi tiết về từng phương thức thanh toán của doanh nghiệp thương mại

+ Phương thức thanh toán theo tháng

Là phương thức thanh toán mà phía khách hàng sẽ thanh toán cho bên công ty dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi vào mỗi tháng một lần.

+ Phương thức thanh toán theo quý, năm.

Là phương thức thanh toán mà khách hàng sẽ phải thanh toán cho bên công ty vệ sĩ Thắng Lợi vào mỗi chu kỳ của quý hoặc mỗi năm một lần.

2.Hình thức thanh toán tại công ty vệ sĩ Thắng Lợi

Thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau:

– Thanh toán bằng tiền mặt.

– Thanh toán qua Ngân hàng.

Khách Hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cho Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi nhận được Phiếu đề nghị thanh toán và Hóa đơn hoặc Phiếu thu của Công Ty Vệ Sĩ Thắng Lợi.

Việc thanh toán không được trì hoãn bởi những lý do đơn phương hoặc bất kỳ lý do gì không trên cơ sở của kết luận hay quyết định từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.